Estructura osea

Osamenta completa del Ovejero Alemán

1- Hueso intermaxilar

2 - Hueso maxilar superior

3 - Frente

4 - Hueso parietal

5 - Ap. Cigomática temp

6 - Maxilar inferior

7 - Fosda orbital

8 - Atlas

9 - 7ª Vértebra cervical

10 - Escápula

11 - Húmero

12 - Radio

13 - Ulna

14 - Carpo

15 - Metacarpo

16 - Dedos

17 - Comienzo del esternón

18 - Fin del esternón

 

 

19 - 1ª Costilla

20 - 12ª Costilla

21 - Cartílago 13ª Costilla

22 - 4ª Vértebra

23 - 13ª Vértebra

24 - 1ª Vértebra lumbar

25 - 7ª Vértebra. lumbar

26 - Ileón

27 - Art. Coxo Femoral

28 - Fémur

29 - Rótula

30 - Tibia

31 - Peroné

32 - Coverjón

33 - Tarso

34 - Dedos

35 - Vértebra sacra

36 - Vert. coxígeas